Czy wierzytelności mogą być nam oferowane przez wszystkich czy też analogicznie jak kredyty jest to usługa określonej grupy publicznej?

Wiele ludzi uważa, że pożyczka i kredyt jest tym samym. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z różnic, jakie istnieją pomiędzy pożyczkami, a kredytami, które w znacznej mierze decydują o specyfice tych produktów. Różnice pojawiają się już w przypadku prawnych regulacji tych produktów finansowych. Pożyczka jest określana na podstawie Kodeksu cywilnego, natomiast kredyty przydzielane są na podstawie przepisów prawa bankowego. Kredytu udzielać mogą jedynie banki. Pożyczki może udzielić właściwie każda osoba bądź instytucja dysponująca określoną sumą pieniędzy. Pożyczka dodatkowo może być przydzielona w różnych formach, możemy starać się o dowolną kwotę pieniędzy i właściwie zawierana może być w wielu formach. Pamiętać trzeba jednak, iż sumy pożyczek przekraczających sumę pięciuset złotych powinny zostać zachowane w formie umowy pisemnej dla celów dowodowych. W przypadku kredytu każda ilość musi być udokumentowana pisemną umową.

dziewczyna z butami
Pożyczka jest możliwością uzyskania funduszy stosunkowo szybko. Pożyczkobiorca nie ma możliwości już później ingerować w sposób wykorzystania przydzielonych środków. W przypadku kredytu natomiast fundusze muszą być spożytkowane w ściśle określony w umowie sposób. Dodatkowo, kredyt pozostaje pod stałą kontrolą banku. Pożyczka może być przydzielana nie tylko w formie pieniężnej (np. gotówka), ale również w postaci różnego rodzaju przedmiotów materialnych. Co również w tej sytuacji bardzo ważne: kredyt najczęściej związany jest z koniecznością dodatkowych opłat, takich jak prowizja czy oprocentowanie. Natomiast pożyczki mogą występować nieodpłatnie. A więc jeśli interesują nas tego rodzaju produkty finansowe musimy dostrzegać różnice między kredytami a pożyczkami.
luksus
Wiemy, iż regulowanie zobowiązań finansowych może być ciężkie. Występuje też opcja konsolidacji zobowiązań przez co pożyczkobiorcy mają możliwość zwracać niższą ratę. Strona konsolidacja kredytów online ukazuje jaką drogą dostać kredyt konsolidacyjny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *